CZECH-BOILIES CUP JEZERA ŠTÍT 2024 podzim

Harmonogram akce

2. - 9. listopadu 2024

2.listopadu:  15.00 - 17.30 příjezd a zaregistrace týmů. Při registraci tým vylosuje pořadí, ve kterém bude losovat lovné stanoviště. 18.00 slavnostní zahájení, losování . Po vylosování mohou týmy postavit zázemí na lovném stanovišti. V průběhu večera volná zábava, k dispozici raut.

3.listopadu:  7.00 - 10.00 - příprava stanoviště, mapování dna, krmení ................. 10.00 - start závodu

9.listopadu:  9.00 - ukončení závodu .............. 10.00 - 11.00 - odregistrování týmů ................... 11.30 - slavnostní vyhlášení

Startovné

Výše startovného pro 2-4 členný tým 30.000Kč
55 týmů rozdělených na sektory po 11-ti týmech

Ceny

1.místo………….  300.000Kč + poháry
2.místo………….  200.000Kč + poháry
3.místo………….  100.000Kč + poháry

Nejtěžší kapr lysec závodu .……….....  15.000Kč + pohár

Nejtěžší kapr šupináč závodu ..........   15.000Kč + pohár

 

Sektorová umístění (5 SEKTORŮ):

 

1. místo - 30.000Kč + věcné ceny + poháry

2. místo - věcné ceny

3. místo - věcné ceny

nejtěžší ryba sektoru - věcné ceny

 

První bodovaná ryba závodu ........... dárkový koš od partnera závodu

Nejhezčí ryba závodu .................... věcné ceny od partnera závodu

 

Další ceny budou vypisovány pro každý sektor bez předešlého upozornění v průběhu celého závodu (minimálně jeden člen týmu FB)

Přihlášky a registrace

Tým se registruje pomocí řádně vyplněné přihlášky, která je na stránkách czech-boilies-cup.cz. Týmy budou registrovány v pořadí, kdy zašlou registrační emaily. Týmy jsou 2-4 členné. Tým, který po uhrazení části nebo celého startovného zruší svoji registraci, zaplatí manipulační poplatek 2000 Kč spojený s náklady na provedené změny. Od 30.9.2024 není možné startovné, případně zálohu vrátit. Je možné si za sebe najít náhradní tým. Registrace v místě závodu se musí účastnit minimálně 2 členové týmu. Při registraci v místě závodu si každý tým vylosuje pořadí, ve kterém bude losovat lovné místo. Po ukončení závodu je každý tým povinen vrátit úlovkovou kartu a tím se odregistrovat. V opačném případě se nebude moci tým zúčastnit dalšího ročníku. Týmy se smí přemístit na lovná místa až po ukončení losování. Z průběhu losování a závodu bude pořizován online přenos a zasláním přihlášky tým souhlasí s pořízením videí a fotografií pro účely závodu.

Pravidla

V závodě soutěží týmy, které mají 2-4 členy. 2-3 členové týmu kompletně manévrují s pruty, vnadí a zdolávají. 4. člen týmu nesmí manévrovat s pruty (včetně vnazení) a podebírat úlovky (při vážení a focení může manévrovat s úlovkem).Každý tým má vytyčený své lovné místo, na jehož celé ploše může mít rozmístěny pruty, bivaky, přístřešky, karavany, obytné vozy (zázemí). Po příjezdu na vylosované místo je každý tým povinen od rozhodčího přebrat výsledkovou kartu a podepsat souhlas s pořádkem na stanovišti, který bude zkontrolován a podepsán i po ukončení závodu před opuštěním lovného místa. Rozdělávání ohně pouze v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Odpadky po ukončení závodu je každý tým povinen odvézt na sběrné místo u vstupní brány do areálu. Rozhodčí bude mít vždy povolen vstup na lovné místo ke kontrole pořádku a připraveného krmení. Každý tým má pevně stanovené lovné místo a vytyčený směr lovu. Pokud tým bude chytat na ploše určené pro sousedící lovné místo, bude mu udělena žlutá karta. Po ulovení bodované ryby zavolá neprodleně jeden z členů úspěšného týmu mobilním telefonem svého rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační tabulí, zapíše uloveného kapra nebo amura do karty týmu a karty rozhodčího. Úlovek v kartách stvrdí člen týmu a rozhodčí svým podpisem. V celkovém součtu týmu je vždy směrodatná karta rozhodčího. Pokud bude ryba zaseknuta před ukončením závodu, je tým povinen obeznámit rozhodčí a ryba bude počítána do výsledkové karty. Každý tým je povinen ihned po zdolání bodované ryby (včetně nočních hodin) informovat rozhodčího tak, aby byla každá ryba v co nejkratším časovém úseku zdokumentována a vypuštěna zpět do jezera. Každý tým je povinen ve výbavě mít 2ks vyprošťovací pomůcky, podložku vaničkového typu, 2ks podběráků o minimální délce ramen 80cm, 3ks plovoucích saků (v každém saku může být pouze 1 ryba),vážící trojnožku, antiseptický přípravek na řádné ošetření ryb. Každý tým musí být na břehu označen bílým světlem po dobu nočního lovu. Každý tým smí používat pouze 4 pruty. Splétaná šňůra je povolena pouze jako koncový návazec o maximální délce 50cm u prutů zakončených koncovou montáží s háčkem. U spodového a markrovacího prutu může být splétaná šňůra použita bez omezení. Povolen 1m olověnky. Spodové pruty (maximálně 2ks na tým) po dobu vyhrazenou pro vnadění. Marker (maximálně 2ks na tým) povolen pouze po dobu vnadění. Na každém prutu musí být použita pouze úniková montáž. Používat se smí pouze jednoháček (maximálně 1ks na prutu) s protihrotem, nebo bez protihrotu. Nahazování je povoleno ze břehu a ve vodě maximálně do úrovně kolen. Zdolávající tým může být maximálně ve vodě do úrovně pasu na místech, kde si to struktura dna vyžaduje k bezpečnému zdolání ryby. Vnadění povoleno ze břehu a ve vodě maximálně do úrovně kolen. Kobrování (maximálně 2ks na tým) povoleno v průběhu celého závodu ze břehu a ve vodě maximálně do výšky kolen. Spomby, praky a lopatky povoleny pouze v časovém úseku, který bude vyhrazen – každý startovní den 8.00 – 20.00. Nahazovací echoloty (maximálně 2ks na tým) povoleny pouze v době určené pro vnadění. Zavážecí loďky a čluny jsou zakázány. Chytá se na boilies, pelety a umělé imitace. Povoleno používání obalovacích past a tekutých posilovačů. Vnadění povoleno boilies, pelety, method mixy, tygří ořech řepka. Tým, který zdolává rybu a vjede do vedlejšího je povinen o skutečnosti obeznámit sousedící tým, který je povinen spolupracovat k bezpečnému zdolání ryby. Pokud tak obeznámený tým neučiní, bude mu udělena žlutá karta.

Samostatným bodem pravidel je chování účastníků po dobu celého závodu, kde bude v případě obtěžování ostatních účastníků, případně fyzického napadení tým okamžitě vyloučen bez nároku vrácení startovného a opustí neprodleně areál.

Bodování

Bodují se kapr a amur 6 kilogramů a více. Umístit se může vždy i tým, který nebude mít na kartě úlovků 3ks bodované ryby. Hodnotí se součet maximálně 3ks nejtěžších ryb. Při rovnosti týmů rozhoduje největší ulovená ryba, případně dalším kritériem je čas ulovení první bodované ryby. Tým, který se umístí na stupních vítězů, již nezasahuje do sektorových umístění. Cena za největší ryby závodu (lysec, šupináč) při rovnosti váhy rozhoduje dřívější čas zdolání. Cena za největší rybu sektoru je udělována podle stejných kritérií jako největší ryba závodu, která se již nepočítá do sektorové soutěže.

Protesty a tresty

Každý tým má právo vznést protest, který musí být písemnou formou okamžitě po zjištění skutečností, které se neslučují s regulemi závodu. Protest je neprodleně podán k rukám sektorového rozhodčího, který obeznámí hlavního rozhodčího. V případě pořízení záznamu o prohřešku bude přidán k vyřešení situace. Protest se podává společně s kaucí ve výši 1.000 Kč, která v případě neoprávněného protestu propadá pořadateli. Komise: hlavní rozhodčí, sektorový rozhodčí a kapitáni týmů, kterých se situace dotýká (podávající protest a řešeného týmu). Tým, který je vyloučen ze závodu, je povinen neprodleně vyklidit svůj sektor bez nároku na náhradu a opustit areál. Tým, který poruší pravidla a obdrží žlutou kartu, nesmí v následujících 4 hodinách nahodit pruty, mapovat dno, ani vnadit. V případě druhé žluté karty bude tým neprodleně vyloučen ze závodu bez nároku na finanční náhradu a jeho výsledky budou anulovány.

Výhry: Finanční výhry budou odeslány umístěným týmům na uvedený účet nejpozději do 30.11.2024. Všechny věcné výhry a vouchery budou předány v místě závodu při slavnostním vyhlášení a ihned po něm. Výhercům diváckých soutěží budou odeslány výhry nejpozději do 30.11.2024

Návštěvy a pohyb po areálu

Každá návštěva v průběhu závodu musí být nahlášena u pořadatele, případně u sektorových rozhodčí. Návštěvy nechávají motorová vozidla mimo areál revíru štít. Návštěvy jsou povoleny každý závodní den 8.00 - 21.00. Závodníci se smí pohybovat motorovými vozidly po areálu maximální rychlostí 20km/h každý den 7.00 - 22.00. Mimo vyhrazenou dobu musí být nahlášeno u pořadatele, případně sektorového rozhodčího.

Závěrečná ustanovení

Každý s účastníků závodu startuje na vlastní odpovědnost a pořadatel nenese za vzniklé újmy žádnou odpovědnost. Po celou dobu konání akce budou přítomni oficiální kameramani a fotografové. Svým podpisem při registraci dávají závodníci souhlas k pořizování záznamů svého osobního vyobrazení bez nároku na odměnu a k jejich použití pro komerční účely. Pořadatel si vyhrazuje v nezbytných krocích právo na změnu.