CZECH-BOILIES CUP JEZERA ŠTÍT

Harmonogram akce

7. - 14. května 2022

7.května:  15.00 - 17.30 příjezd a zaregistrace týmů. Při registraci tým vylosuje pořadí, ve kterém bude losovat lovné stanoviště. 18.00 slavnostní zahájení, losování . Po vylosování mohou týmy postavit zázemí na lovném stanovišti. V průběhu večera volná zábava, k dispozici raut.

8.května:  7.00 - 10.00 - příprava stanoviště, mapování dna, krmení ................. 10.00 - start závodu

14.května:  9.00 - ukončení závodu .............. 10.00 - 11.00 - odregistrování týmů ................... 11.30 - slavnostní vyhlášení

Startovné

Výše startovného pro 2-3 členný tým 18.000 Kč
48 týmů rozdělených na 4 sektory po 12-ti týmech

Ceny

1.místo…………. 150.000 Kč + poháry
2.místo…………. 100.000 Kč + poháry
3.místo…………… 60.000 Kč + poháry

Nejtěžší ryba závodu………… věcné ceny v hodnotě 15.000 Kč + poháry 

Vítěz sektoru (A, B, C, D) …………… věcné ceny v hodnotě 18.000 Kč + poháry

Nejtěžší ryba sektoru (A, B, C, D) ………… věcné ceny v hodnotě 7.000 Kč 

První ryba sektoru (A, B, C, D) ........... věcné ceny od partnerů závodu

Další ceny budou vypisovány pro každý sektor bez předešlého upozornění v průběhu celého závodu (minimálně jeden člen týmu FB)

Přihlášky a registrace

Tým se registruje pomocí řádně vyplněné přihlášky, která je na stránkách czech-boilies-cup.cz. Týmy budou registrovány v pořadí, kdy zašlou registrační emaily. Týmy jsou maximálně tříčlenné. Tým, který po uhrazení části nebo celého startovného zruší svoji registraci, zaplatí manipulační poplatek 2000 Kč. Od 31. března není možné startovné, případně zálohu vrátit. Je možné si za sebe najít náhradní tým. Registrace v místě závodu se musí účastnit minimálně 2 členové týmu. Při registraci v místě závodu si každý tým vylosuje pořadí, ve kterém bude losovat lovné místo. Po ukončení závodu je každý tým povinen vrátit úlovkovou kartu a tím se odregistrovat. V opačném případě se nebude moci tým zúčastnit dalšího ročníku. Týmy se smí přemístit na lovná místa až po ukončení losování. Z průběhu losování bude pořizován online přenos

Pravidla

Každý tým má vytyčený svůj sektor, na jehož celé ploše může mít rozmístěny pruty a bivaky (zázemí). Po příjezdu do vylosovaného sektoru je každý tým povinen od rozhodčího přebrat výsledkovou kartu a podepsat souhlas s pořádkem na stanovišti, který bude zkontrolován a podepsán i po ukončení závodu před opuštěním stanoviště. Rozdělávání ohně pouze v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Odpadky po ukončení závodu je každý tým povinen odvézt na sběrné místo u vstupní brány do areálu. Rozhodčí bude mít vždy povolen vstup do sektoru ke kontrole pořádku a připraveného krmení. Každý tým má pevně stanovený sektor a vytyčený směr lovu z daného sektoru. Pokud tým bude chytat ve vedlejším sektoru, bude okamžitě vyřazen bez nároku na vrácení startovného. Po ulovení bodované ryby zavolá neprodleně jeden z členů úspěšného týmu mobilním telefonem svého rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační tabulí, zapíše uloveného kapra do karty týmu a karty rozhodčího. Úlovek v kartách stvrdí člen týmu a rozhodčí svým podpisem. Při ulovení bodované ryby nad 15kg potvrdí rybu podpisem člen sousedícího týmu. V celkovém součtu týmu je vždy směrodatná karta rozhodčího. Pokud bude ryba zaseknuta před ukončením závodu, je tým povinen obeznámit rozhodčí a ryba bude počítána do výsledkové karty. Každý tým je povinen ihned po zdolání bodované ryby (včetně nočních hodin) informovat rozhodčího tak, aby byla každá ryba v co nejkratším časovém úseku zdokumentována a vypuštěna zpět do jezera. Každý tým je povinen ve výbavě mít 2ks vyprošťovací pomůcky, podložku vaničkového typu, 2ks podběráků o minimální délce ramen 80cm, 3ks eko saků (v každém saku může být pouze 1 ryba), klinik na řádné ošetření ryb, každý tým musí být na břehu označen bílým světlem po dobu nočního lovu. Každý tým smí používat pouze 4 pruty, spodový prut po dobu vyhrazenou pro vnadění, marker povolen po dobu celého závodu. Na každém prutu musí být použita pouze úniková montáž. Používat se smí pouze háček s protihrotem. Zdolávání ryb, a nahazování je povoleno pouze ze břehu, případně zdolávající může být maximálně ve vodě do úrovně pasu na místech, kde si to struktura dna vyžaduje k bezpečnému zdolání ryby. Vnadění povoleno pouze ze břehu. Kobrování povoleno v průběhu celého závodu. Spomby, praky a lopatky povoleny pouze v časovém úseku, který bude vyhrazen – každý startovní den 8.00 – 10.00 a 16.00 – 18.00. V průběhu vnadění bude probíhat vždy kontrola sektorových rozhodčí, kteří provedou kontrolu krmení. Nahazovací echoloty povoleny v době určené pro vnadění. Zavážecí loďky a čluny jsou zakázány. Chytá se na boilies a pelety. Povoleno používání obalovacích past a tekutých posilovačů. Vnadění povoleno boilies, pelety, method mixy, z partiklu pouze řepka. Tým, který zdolává rybu a vjede do vedlejšího je povinen o skutečnosti obeznámit sousedící tým, který je povinen spolupracovat k bezpečnému zdolání ryby.

Samostatným bodem pravidel je chování účastníků po dobu celého závodu, kde bude v případě obtěžování ostatních účastníků, případně fyzického napadení tým okamžitě vyloučen bez nároku vrácení startovného a opustí neprodleně areál.

Bodování

Bodují se kapr a amur od 5 kilogramů. Umístit se může vždy i tým, který nebude mít na kartě úlovků 3ks bodované ryby. Hodnotí se součet 3ks nejtěžších ryb. Při rovnosti týmů rozhoduje největší ulovená ryba, případně další kritérium, čas ulovení první bodované ryby. Tým, který se umístí na stupních vítězů, již nezasahuje do sektorových umístění. Cena za největší rybu závodu při rovnosti váhy rozhoduje dřívější čas zdolání. Cena za největší rybu sektoru je udělována podle stejných kritérií jako největší ryba závodu, která se již nepočítá do sektorové soutěže.

Protest

Každý tým má právo vznést protest, který musí být písemnou formou okamžitě po zjištění skutečností, které se neslučují s regulemi závodu. Protest je neprodleně podán k rukám sektorového rozhodčího, který obeznámí hlavního rozhodčího. V případě pořízení záznamu o prohřešku bude přidán k vyřešení situace. Protest se podává společně s kaucí ve výši 1.000 Kč, která v případě neoprávněného protestu propadá pořadateli. Komise: hlavní rozhodčí, sektorový rozhodčí a kapitáni týmů, kterých se situace dotýká (podávající protest a řešeného týmu). Tým, který je vyloučen ze závodu, je povinen neprodleně vyklidit svůj sektor bez nároku na náhradu a opustit areál. Tým, který poruší pravidla a obdrží žlutou kartu, nesmí v následujících 4 hodinách nahodit pruty, mapovat dno, ani vnadit. V případě druhé žluté karty bude tým neprodleně vyloučen ze závodu bez nároku na náhradu.

Výhry: všechny výhry budou předány v místě závodu při slavnostním vyhlášení a ihned po něm.

Závěrečné ustanovení

každá návštěva v průběhu závodu musí být nahlášena u pořadatele, případně u sektorových rozhodčí. Každý s účastníků závodu startuje na vlastní odpovědnost a pořadatel nenese za vzniklé újmy žádnou odpovědnost. Po celou dobu konání akce budou přítomni oficiální kameramani a fotografové. Svým podpisem při registraci dávají závodníci souhlas k pořizování záznamů svého osobního vyobrazení bez nároku na odměnu a k jejich použití pro komerční účely. Pořadatel si vyhrazuje v nezbytných krocích právo na změnu.